Pages

2013/04/07

iQUOTE

"Bismillah. Volgens professor internationaal recht Rik Coolsaet wordt te veel de nadruk gelegd op religie en dat de grote meerderheid het eigenlijk allemaal niet goed weet omdat deze Islamitische verzetsstrijders naar SyriĆ« gaan uit een soort van onrechtvaardigheidsgevoel. Het wordt hoogtijd dat de VRT eens iemand uitnodigd die weet waarover hij of zij spreekt. Want Allah ta'ala zegt in de Nobele Koran: 

2:216

Vechten is u geboden ofschoon gij er afkerig van zijt; maar het kan zijn, dat gij tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor u is en het kan zijn, dat u iets behaagt terwijl het slecht voor u is. Allah weet het en gij weet het niet. (Sourate Baqarah aya 216)

2:190En strijdt voor de zaak van Allah tegen degenen, die tegen u strijden, maar overschrijdt de grens niet. Voorzeker, Allah heeft de overtreders niet lief. (Sourate Baqarah aya 190).

Mijn boodschap naar professor internationaal recht Rik Coolsaet luidt opnieuw als volgt: schoenmaker blijf bij je leest." Aldus Censored31