Pages

2013/08/20

TERRORISME: De grootste winnaar van de Arabische Lente is Al-Qaida's 3.0

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Alle lof zij Allaah, de Heer der werelden, gebeden en vrede zij met Zijn edele dienaar en Boodschapper Muhammed, en met zijn metgezellen en degenen die hem volgen tot de Dag des Oordeels. 

Vervolgens dit:

Uqbah bin Aamer leverde over: "De profeet (saw) zei: "Er zal altijd een kleine groep zijn die voor de zaak van Allah zal strijden,....., degene die het oneens is met hen, zal hun niet kunnen deren, dit zal zo zijn tot aan de dag des oordeels." [Muslim] 


 
De ware, radicale Islam herleeft telkens weer in tijden van massamoorden en politieke instabiliteit. De Arabische lente had soelaas kunnen bieden. Tijden van rechtvaardigheid en vrijheid onder democratische vlag hadden wellicht Al-Qaeda tot niks meer herleid. En plots kwam de botsing tussen religieuze partijen en hun seculiere en militaire tegenstanders. Een enorme kans voor radicale Moslims om hun democratische tegenstanders voor decennia lang van weerwoord te dienen.
Dat het sluiten van 19 Amerikaanse ambassades een teken aan de wand is. Na het afluisteren van allerhande communicatie, bleek dat Al-Qaida-leiders een grootschalige operatie plannen tegen Amerikaanse doelen. Nochtans was Al-Qaida zogezegd dood. De oude discussie werd nieuw leven ingeblazen. De transnationale, gewapende, terroristische organisatie is springlevend en vormt meer dan ooit een obstakel tot de vorming van de "New World Order of Tyranny". 


Hoeveel het zou kosten om Al-Qaida nu te verzwakken wereldwijd? Dit is gewoon onbetaalbaar. Terreuraanslagen vormen slechts een onderdeel van hun kernactiviteiten. De organisatie streeft naar een massabeweging om Moslims te bevrijden die het slachtoffer zijn van genocide, religiueze onderdrukking en discriminatie op alle vlak. De gewapende Jihad (heilige oorlog) is het ultiem wapen om opnieuw haar eer te herstellen, luidt het volop. Maar het probleem is dat er maar weinig Moslims bereid zijn om deze gewapende ideologie en zeer gewelddadige, extremistische levensstijl te omarmen. Ze eten liever pannenkoeken met Nutella. Dat Al-Qaida telkens een blok vormt tijdens periodes van oorlogen en spanningen is opmerkelijk. De "oorlog tegen terreur" na 11 september is een totaal fiasco geworden. Er werden honderden miljarden besteed de laatste tien jaar op kosten van de belastingbetaler en de Amerikaanse bezetting beviel van een Islamitische Staat van Irak en Syrië of Al-dawla al-islamiyya fi al-'iraq wa-I-sham. Heel veel mensen weten zelfs niet dat er een Islamitische Staat opgericht werd ongeveer 6 jaar geleden in het Tweestromenland. De zwarte vaandeldragers werden steeds talrijker. Deze vlag verscheen in Nazi Antwerpen tot in het verre Jakarta. De Moslims kwamen meer en meer op straat om het volgende te getuigen: La ilaha illa Allah ๑ لا إله إلاّ الله. 
De beelden van de verschrikkelijke massamoorden in Rabaa zullen voor altijd in het geheugen gegrift blijven van de Moslims in Egypte. Ze mogen dan ook tientallen miljarden pompen in propaganda à la Goebbels. Het leed is geschied.

De wereldwijde, jihadistische beweging heeft sterk geprofiteerd van de ondergang van organisaties als de Moslim Broederschap. Dit zal de deur openen tot een bevrijdingsleger die nog meer druk zal uitoefenen op de VN.

Een nieuwe schakel in het web van de vele afdelingen binnen de Moslimwereld, allemaal overkoepeld door de ideologische objectieven van Al-Qaida. Dit kan je hen gewoon niet meer ontnemen. Het begin van de Arabische Lente was nochtans een gedroomde kans om Al-Qaida definitief weg te ruimen. Dit had Guy Verhofstadt (open-VLD) wel ingezien tijdens zijn betoog in het Europees Shierkiyya parlement. Na de dood van Sheik bin Laden (rahimullah) waarschuwde hij reeds dat het "absoluut noodzakelijk is om geen nieuwe generatie te creëren die gefrustreerd is met de Westerse houding".  Plots gooide de zegevierende opstand in Syrië tegen Bashar's seculiere autoritaire regime roet in het eten. Dit bood weinig mogelijkheden voor een nieuwe revolutionaire voorhoede. Ze werden gewoon in de kou gelaten tijdens de genadeloze massamoorden in het noorden van Syrië. De fractieleider van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa verklaarde dit toen: “Het is een typische ziekte van Europa om wel over democratie te praten, maar als er dan mensen strijden voor de democratie, van dan niet thuis te geven en onmiddellijk te wijzen op de gevaren dat er een islamitisch regime zou kunnen komen.”. Al gauw bleek dat niemand minder dan de Islamisten afzakten vanuit alle hoeken van de wereld om de Ahlal Sunnah wal jama'a te redden en te beschermen tegen een bloeddorstig regime. Niemand gaf immers thuis. Plots zakten ze met duizenden af naar deze regio. De overgrote meerderheid wilde zich enkel aansluiten bij gewapende vrijheidsbewegingen die de ideologie van Al-Qaida deelden. Met als symbool, de martelaar, Sheik Usama Bin Laden (rahimullah), met als leider, Sheik Ayman al-Zaouahiri (hafidullah) en vele salafistische jihadisten en mediakanalen zoals Al-Jazeera verheugden zich op het nieuws dat zij weleens roet in het eten zouden kunnen gooien in Putin's plannen om zijn pijpleiding vanuit bezet Tjetjenie om te leiden via Yerevan zo doorheen Syrië om zo te belanden in Europa. Dit tot grote ergenis van de NAVO-lidstaten. Zij hebben miljarden gepompt in de Nabucco-pijpleiding. Al-Qaida moest hard vechten om te proberen om Putin's machtspositie te ondermijnen. Uiteindelijk trok de Russische vloot zich terug uit de marinebasis van Tartous. Als antwoord wil de Russische massamoordenaar meer dan 50.000 jonge Oekranieners als kanonnenvlees inzetten.  Al-Qaeda had bewezen aan de Arabische oliegarchieën dat zij het enige obstakel konden vormen tegen de belangen van Putin's Gazprom, Rosneft, Lukoil etc... 

De revolutie die tot een succesvolle democratische transitie had moeten leiden kon de fatale klap vormen voor Al-Qaida. Dit was buiten de hebzuchtige machthebbers vanuit Egypte, Libië, Tunesië, Jemen, Syrië en Libanon gerekend. Zij bleven de bevolking verder onderdrukken. Ondertussen ging het dus van kwaad naar erger in Egypte en Syrië. De Libische regering worstelde om het gezag over krachtige, Islamitische, gewapende milities te versterken. Op een symbolische dag werd zelfs een aanval uitgevoerd op het Amerikaans consulaat in Benghazi door "gewapende mannen". Dat dit een symbolische slag was kan niemand ontkennen. Een onomkeerbaar bewijs dat Al-Qaida springlevend was. Dat zelfs Tunesië bezweek aan de extreme polarisatie tussen democratische secularisten en Islamisten. Slecht bestuur en zwakke instellingen hebben gewapende milities van Al-Qaida te kans geboden om zich te hergroeperen en een nieuwe publieke, militaire rol te vervullen in landen als Jemen, Libië, Mali, Tunesië maar vooral in Syrië. De genocide in Syrië liet ​​Al-Qaida toe om een nog meer belangrijke rol te spelen in de wereld. Dat de kracht van de argumentatie, de hoeksteen vormt van de Islamitische, internationale, terroristische bevrijdingsorganisatie, in tijden van verval werden talloze staatsinstellingen en allerlei veiligheidsdiensten gewoon gesloten omwille van de terreur die ze zaaiden in hun harten. Dit geeft nog meer ruimte voor Al-Qaida om de lokale bevolking te bedienen in basisbehoeften.  De verschuiving in Syrië van een vreedzame oproep tot vrijheid en de gewapende opstand vormt nu een basisingrediënt voor de wereldwijde jihad met als ultiem doel te sterven voor de zaak van Allah ta'ala of te winnen door Allah's Huqm te vestigen op aarde. De spectaculaire ineenstorting van de Moslim Broederschap heeft dit proces alleen maar versterkt. Dat generaal Sisi de enige ernstige rivaal totaal heeft verzwakt tijdens de democratische putch. 

Al-Qaida heeft ongekende mogelijkheden gevonden om zichzelf te overtreffen in het hart van de Arabische wereld. Dat dit nog eens allemaal aangewakkerd wordt door een windstorm aan hyperactiviteit op social networking websites. De chaos in Egypte en Syrië vormen de hoofdonderwerpen. De opmars van Al-Qaida was reeds aangekondigd exact twee jaar geleden in mijn manifest. Gewoon omdat ik sinds 2004 het terrein bestudeer. De opleving was totaal niet overdreven. De Islamitische, terroristische vrijheidsbeweging is eigenlijk nooit een marginale beweging geweest de laatste 10 jaar. Iemand die het tegendeel beweerde kende gewoon de realiteit niet van op het terrein. Slechts zeer weinig mensen kennen de Arabische en Islamitische wereld. Zijn kern werd nooit verpletterd. Ook niet na de uitschakeling van Sheik Usama bin Laden (rahimullah). Dat de beweging slechts herleid werd tot een bende van eenzame wolfjes en een handvol, lokale gelovigen getuigde van onwetendheid met betrekking tot ingewikkelde materies zoals de Aqiedah van de Tawhid, de Aqiedah van al wala wal baraa, kufr bi taghout en de 4 verschillende soorten Jihad.  

Dat de klok niet meer kan teruggedraaid worden in het Midden-Oosten. 

Dat de strijd tegen het gewelddadig staatsterrorisme en de "globale oorlog tegen het terrorisme"-beleid meer en meer op de voorgrond zal komen. De nieuwe uitdaging van Al-Qaeda is gewoon om een hernieuwd engagement te stellen voor de miljoenen daklozen en sommige politieke uitdagingen tot een goed eind te brengen en dan is de terugkeer van al-Dawla al-Islamiyya een feit in een volledig hertekend politiek veld. Jemen en Libië vormen het debat momenteel in kringen van de Verenigde Naties. De opmars van Al-Qaida in het zwaar geteisterde Egypte en Syrië zijn bovendien nog twee belangrijke nachtmerries. De VS vreest een nieuwe (nucleaire) 9/11 op eigen bodem (met al dan niet een ruggensteuntje van het Kremlin?). De democratische, militaire staatsgreep in Egypte heeft een generatie Islamisten gebaard die het niet zullen stellen met politieke of morele aspiraties door middel van een democratische politieke participatie. Vóór de staatsgreep, had de Moslim Broederschap veel aan invloed gewonnen in de Islamitische, Arabische wereld en plots werd het doodziek subhanALLAH. Zelfs Taghout Erdogan (AKP) ligt er wakker van. De totale, morele en psychologische ondergang zal leiden tot de oprichting van nog meer gewapende Jihadisten, die de democratie zullen verafschuwen.  

Dat er dan zal afgerekend worden met het Egyptisch leger, de belangrijkste beschermer van Israël. Dat zal natuurlijk de hoofdreden vormen voor al-Qaida in het Islamitische, politieke arena om de publieke opinie voor zich te winnen. Het is ook erg goed nieuws voor de extremistische bewegingen in de omringende landen. Het vertrouwen in hun ideeën zal niet wegebben na de honderden misschien wel duizenden slachtoffers in Egypte. De families willen enkel de eer herstellen die totaal verkracht werd door de fascistische machthebbers en hun "veiligheidsdiensten". 

Welcome to the free world?

 

In hun hoofd speelt een wij-zij verhaal. Dit is een voedingsbodem voor een veel krachtiger bolwerk die de bouwstenen zullen vormen tot de opbouw van nog meer Islamitische, extremistische groeperingen. Putin's simplistische, wereldwijde Agitprop retoriek (manier van spreken waarbij je veel haatdragende woorden zonder veel inhoud gebruikt) of anti-islamitische propaganda zal wellicht de druppel vormen die de emmer overal zal doen overlopen. Want momenteel worden gewone huismoeders, jongeren, hardwerkende handelaars en kinderen aangewezen als terroristen dit terwijl de daders slachtoffer zijn van "terreur" of "haat" door (gewapende) Islamisten.

 

Deze Agitprop werd waargenomen tijdens het zwaar misbruikschandaal in het Antwerpse concentratiekamp "de Blokkendoos". Een moeder werd plots het slachtoffer van een immense haat- en lastercampagne in de Vlaamse media. Ze kreeg het etiket opgespeld van radicale extremist die banden zou hebben met de "terreurorganisatie" Shariah4Belgium die welgeteld één verbrande Amerikaanse vlag op haar kerfstok heeft staan (tot nu toe). Terwijl haar eigen zoontje zwaar getraumatiseerd is en amper eet omwille van de verschrikkelijke misdaden gepleegd door enkele democratische juffen tijdens de middagpauze voornamelijk.

De grens tussen een gematigde Moslim en een radicale Moslim zal meer en meer vervagen. De grens tussen de Moslim Broederschap en Al-Qaeda zal zodanig verdampen omdat ze toch allemaal terroristen zijn. Dit zal niet zonder gevolgen kunnen blijven. Je kan gewoon geen politiek akkoord sluiten in deze sfeer. Het militaire bewind in Egypte zal meer en meer getroffen worden midden in het hart. Naar voorbeeld van het Islamitisch, Syrisch verzet. De instabiliteit zal blijven toenemen naarmate de misdaden tegen de mensheid zullen toenemen. Misschien zullen er luchtbombardementen plaatshebben in de Sinaï. Dit zal leiden tot nog meer spanningen. De Moslim Broederschap zal het militaire bewind willen omverwerpen. Maar dan moet het in zee gaan met minder gematigde Moslims. Samen zullen ze er alles aan doen om het militaire bewind te verpletteren. De gevolgen zullen catastrofaal worden voor Israël. Dit is een ernstige situatie. Een gevaarlijk precedent. Bovendien is deze nepstaat meer en meer omringd door Al-Qaida. 

Dat ik herhaal dat Syrië en Egypte een bron is van de heropleving van Al-Qaida. Nog nooit heb ik zo een indrukwekkende oorlogsbuit gezien in de Sham. De stroom van buitenlandse strijders verklaart dat de oproep door Allah ta'ala tot de Jihad helemaal niet dood is. Tot overmaat van ramp was Al-Qaida in staat om alle gevangenen bijna te bevrijden uit Abu Ghraib. Het Iraakse symbool van marteling en van folteringen ten aanzien van Soennieten werd vermorzeld (verpletterd). De gevangenisdirecteur werd ter plaatse onthoofd omwille van de vele verkrachtingen en folteringen aan het adres van mannelijke en vrouwelijke gedetineerden.

Dit was trouwens een belofte van Sheik Abu Bakr Al-Baghdadi (hafidullah) om alle gevangenen te bevrijden die in handen waren van de Shia rawafites. Plots werd deze emir van de 'Al-dawla al-islamiyya fi al-'iraq wa-I-sham' van over heel de Arabische wereld gefeliciteerd voor dit immens succes. Er werden niet minder dan 12 martelaarsoperaties uitgevoerd met bomauto's en vrachtwagens gevuld met explosieven.

Abu Ghraib

De toestand in Irak zit eveneens in een ​​nieuwe stroomversnelling. Een nieuwe dimensie. Veel anti-terreur waarnemers zijn terecht bezorgd om te zien hoe de jihadistische opstand in Syrië en tegelijkertijd in Irak tot een nieuw momentum heeft geleid. Al-Dawla al-Islamiyya is een feit. Zeer tegen de zin van de VS, Putin, Irak, Iran en Hezbollat.

Om dan nog maar te zwijgen over de toenemende dreiging van buitenlandse strijders die hun families achtergelaten hebben in Europa en andere landen. Zodra ze vernemen op het front dat hun moeders, vaders, broers, echtgenotes en kinderen eveneens gevaar lopen, zullen ze massaal terugkeren om hen te beschermen tegen de staatsterroristen. Dit scenario is mogelijk. Ditmaal zullen ze terugkomen maar niet met lege handen. Dat we niet mogen vergeten dat de Islamitische vrijheidsstrijders omgegaan zijn met geavanceerde wapens die de brandstof vormen voor de gewapende Jihad van vandaag. Het is nog iets te vroeg om te ordelen hoe de situatie zal evolueren in de Arabische golfstaten maar de ideologische opmars van Al-Qaida is eveneens een onomkeerbaar feit. Dat de uitspraken van taghout "koning" al-Saoud met betrekking tot de massamoorden in Egypte alleen maar tot onsteltenis hebben geleid in de publieke opinie. Deze barbaarse machthebber verdedigde het militaire regime in een ongekende houding à la Putin. Maar de strijd tegen de Syrische massamoordenaar Bashar al-Assad vormt nu een centrale rol. De dag dat ze hem zullen ophangen zal een krachtig signaal vormen voor alle machthebbers in de Golfstaten. De meeste, Arabische sociale netwerksites zullen de beelden tonen inshALLAH. De anti-sjiitische posities zullen dan de overhand krijgen. Maar Al-Qaida zal haar machtspositie moeten herbevestigen door zich op te stellen als de enige beschermer tegen de massamoordenaars uit Iran en haar belangrijkste buitenlandse steunverlener (het Kremlin) die de Syrische oppositie zal blijven steunen tot de ondergang van Moskou. De VN zal momenteel nog niets doen om de situatie te verbeteren. Riyadh zal alles proberen om de islamitische dimensie te herleiden tot een strikt minimum tijdens de strijd in Syrië, Libanon, Irak en Iran. Maar het kwaadaardige regime al-Saoud zal toch moeten samenwerken in een poging om de sjiitische concurrent te intimideren en te verzwakken op geostrategisch en economisch vlak. De voortdurende campagne tegen Iran zal unanimiteit verkijgen in de Islamitische wereld. Taghout Khamenei heeft immers meer bloed aan zijn handen dan George W. Bush. Als Riyadh een obstakel zou vormen dan zal Al-Qaeda geneigd zijn zich (eindelijk) in te zetten tegen de belangen van het arabisch koninkrijk.

De opkomst van lokale bewegingen in Noord-Afrika maar ook in de Khorasan (de Khinana van Allah ta'ala) en vrijheidsstrijders uit de Kaukasus, Somalië, Nigeria, Myanmar en Zuidoost-Azië tonen het vermogen en de invloed van "salafistische" jihadisten wereldwijd. Ze hebben geleerd uit hun fouten. 
 
Myanmar

Al-Qaeda en andere Islamitische vrijheidsbewegingen van dezelfde oriëntatie hebben nooit een betere uitgangspositie gekend. Maar eigenlijk is het de Nobele Koran die eigenlijk het enig obstakel vormt tot de NWO want Allah ta'ala zegt:


وَمَا لَكُمْ لاَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَـذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيراً


En waarom strijdt gij niet voor de zaak van Allah en voor de zwakken -- mannen, vrouwen en kinderen - die zeggen: "Onze Heer, neem ons uit deze stad waarvan de bewoners onderdrukkers zijn en schenk ons een vriend en een helper uwerzijds.  (sourate 4 aya 75)

Om af te sluiten: een ​​breed publiek werd misleid door valse, democratische beloftes. Ze werden het slachtoffer van de Arabische lente. Ze moeten helaas de rekening betalen van hun religieuze onwetendheid. Vroeg of laat zal de rechtvaardigheid geschieden. De bezetting van onze landen omwille van financiële steun vanwege de Amerikaanse, Europese, Russische en Israelische kleptocraten zullen gewelddadig geblokkeerd worden. Het gezicht van het Midden-Oosten is dramatisch veranderd in de afgelopen jaren en Al-Qaeda is ook veranderd. Het was gewoon buitengewoon dom van de rioolmedia om nu net een nieuwe oorlog te starten tegen terreur in Egypte. De politieke, democratische systemen zullen uiteindelijk tot kruimels worden herleid. Als Al-Qaida er in slaagt om Egypte te stabiliseren en een oplossing te vinden voor de culturele en religieuze minderheden in Syrië zal de terroristische dreiging alleen maar versterken aan het adres van Iran en zal Israël gewoon verdampen.

Moge Allah ta'ala Zijn Rahma schenken aan de vele doden.

Moge Allah ta'ala de rug breken van taghout Sisi 

Moge Allah ta'ala Zijn woord verheffen boven alles door de overwinning te geven aan de Islamitische vrijheidsstrijders

Moge Allah ta'ala ons vergeven en leiden op het rechte en enige Pad.


Geschreven door Blogger Censored31 die een onderzoeksjournalist, opiniemaker en auteur is van het manifest 'Al-Qaïda in opmars'ALQAIDA-IN-PROGRESS2.gif


#DemocracygoOut!